Germontis
Image default
Bedrijven

Kindertherapie

Er zijn veel kinderen die problemen hebben

Afhankelijk van de problemen die een kind heeft, worden ze doorverwezen naar een psychiater of psycholoog. Tussen een psychiater en een psycholoog zit een behoorlijk verschil. Een psychiater is over het algemeen geïnteresseerd in mentale stoornissen en hoe dat via een medische behandeling opgelost kan worden. Een psycholoog is vooral belangstellend in het menselijke gedrag en de onderliggende hersenprocessen, maar ook hoe ze veranderd kunnen worden.

Een psycholoog of psychiater

Ieder kind heeft wel eens periodes dat er psychische problemen zijn. Op dat moment is er dan wat verstoord aan de emotie of het gedrag van het kind. Een recente gebeurtenis kan daar de oorzaak van zijn. Soms gaat het vanzelf over, maar het kan ook langdurig zijn. Afhankelijk van het probleem is het verstandig om soms hulp te zoeken. Woont u in Zeist, dan kan een kinderpsychiater Zeist uitkomst bieden. De kinderpsychiater Zeist zal het kind eerst onderzoeken en vervolgens, door gebruik te maken van een behandelingsplan, het kind helpen. Als u in Soest woont en u heeft ook een kind met problemen, dan kan u in bepaalde gevallen gebruik maken van een kinderpsycholoog Soest. Ook een kinderpsycholoog Soest zal eerst kijken waar de problemen door veroorzaakt worden, voordat er een behadelingsplan wordt gemaakt.

Het nut van de kindertherapie

Het is belangrijk dat een kind, die problemen heeft, op een goede manier wordt geholpen. Een kind kan depressief worden als hij of zij regelmatig wordt gepest waardoor er weinig zelfvertrouwen wordt opgebouwd. Het zelfvertrouwen bij een kind is erg belangrijk. Ook kan een kind soms slecht slapen en vaak hoofdpijn hebben, zonder dat men weet waar de oorzaak vandaan komt. Wanneer de ouders dat zien, is het belangrijk om er mee naar de huisarts te gaan. Die zal u waarschijnlijk doorverwijzen naar de juiste persoon.

De hulp bij kindertherapie

Wanneer het kind bij de aangewezen therapeut komt (psychiater of psycholoog), dan zal er worden gekeken wat het probleem is en wat er aan gedaan moet worden. In veel gevallen zal men niet vanuit één invalshoek de zaak bekijken, maar uit meerdere om het kind toch maar op de juiste manier te helpen. Er wordt gekeken naar het medisch model, gedragsmodel, stressmodel, cognitief model, systematisch model en psychoanalytisch model. De handelingen die door een psychiater of psycholoog worden uitgevoerd, dienen om het kind te helpen.

https://www.invivokids.nl/kindertherapie-zeist/