Germontis
Image default
Zakelijke dienstverlening

Er wordt voor jouw veiligheid gezorgd

De experts van G4S Safety solutions zetten zich in voor de veiligheid binnen de werkomgeving. Een bedrijf kan G4S inhuren om te bekijken hoe het met de veiligheid is gesteld. In de meeste gevallen zal het gaan om de veiligheid binnen een bedrijfspand of kantoor maar ook voor tijdelijke projecten kan je alles rondom de veiligheid aan G4S overlaten.

Werkzaamheden

Wil jij weten hoe de huidige mate van veiligheid is binnen jouw bedrijf of instelling, dan kan je daarvoor terecht bij G4S Safety solutions. Er wordt een uitgebreide risico analyse gemaakt waarbij de sterke en zwakke punten naar boven komen. G4S geeft je advies over hoe de veiligheid gewaarborgd kan worden. Zo kunnen er onder andere plannen worden opgesteld zodat iedereen weet hoe er moe worden gehandeld wanneer er zich een noodsituatie voordoet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een nood- en interventieplan of een evacuatieplan.

Verschillende diensten

G4S Safety solutions verzorgt een aantal verschillende diensten. Deze zijn in drie categorieën in te delen, namelijk veiligheidstoezicht, brandweer en preventie. Veiligheidstoezicht wordt toegepast wanneer er zich risicovolle situaties voordoen op de werkvloer. Het is dan raadzaam om er toezicht op te laten houden door veiligheidsexperts. Enkele voorbeelden zijn brand-veiligheidswacht, gasanalist of een stellinginspecteur. In zeer uiteenlopende branches zijn de veiligheidsinspecteurs werkzaam. Dit kan lopen van zware industrie, naar luchthavens, voedingsindustrie en gezondheidszorg.

Veiligheidsproducten

Niet alleen voor advies en diensten kan je terecht bij G4S Safety solutions. G4S heeft eveneens een uitgebreid aanbod van veiligheidsmateriaal. Wanneer er binnen jouw bedrijf met gas wordt gewerkt, is het noodzakelijk dat een eventueel gaslek snel wordt opgespoord. Daarvoor zijn er verschillende gasdetectieproducten in het assortiment opgenomen. Daarnaast zijn producten die zorgen voor adembescherming een must voor bedrijven waar schadelijke stoffen kunnen vrijkomen. Wanneer er binnen jouw bedrijf op hoogte wordt gewerkt is het voorhanden hebben van valbeveiliging een must.