Germontis
Image default
Dienstverlening

Werknemers in de rouw nauwelijks ondersteund

Na het overlijden van een dierbare krijgen werknemers vaak problemen met hun werk. In de afgelopen tien jaar gaat het om ruim 3 miljoen werkenden die een dierbare verloren.

Het CNV deed onderzoek naar de effecten van de dood van een dierbare op het functioneren van werknemers. De resultaten uit het onderzoek van Maurice de Hond zijn onthutsend over hoe slecht werkgever met rouwende werknemers omgaan. Vaak eerder uit onwetendheid, onvermogen dan uit onwil. Terwijl medewerkers die in tijdens deze periode van verlies zich gesteund voelden door hun werkgever loyaler waren, en zich minder snel ziek meldden.

Impact op de werkenden

Maar liefst driekwart van de werknemers die een partner of kind verloren kwamen met hun werk in de knel. Helaas verliest ongeveer 15% ook nog hun baan hierdoor. 20% van de werknemers die een dierbare verliezen en in de rouw terecht komen voelt zich niet gesteund door hun werkgever.

Terwijl dit ook anders zou kunnen.

Wanneer kom je weer terug op het werk?

Het CNV vindt dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat hun mensen na zo’n tragische gebeurtenis weer veilig op hun werk terug moeten kunnen komen. Al te vaak wordt vlak na een begrafenis al gevraagd wanneer iemand weer terug op het werk komt.

Door persoonlijke interesse te tonen in de situatie van degene die rouwt voelt iemand zich gehoord en ondersteund. Stel open vragen als “Hoe gaat het nu met je?” “Wat kan je in deze situatie helpen?” “Wat heb je nodig?”

Bedenk ook dat na een overlijden er van alles geregeld moet worden met instanties, scholen, belastingen en ook een uitvaart afronding nodig heeft en brieven beantwoord moeten worden, er een grafmonument of herdenkings beeld laten maken, urn uitgekozen moet worden.

Het maakt bovendien een verschil of iemand een kind verliest of zijn partner en alleen achter blijft met de zorg voor (schoolgaande) kinderen. Maar zelfs ook de dood van een ouder op hoge leeftijd kan iemand in de rouw doen belanden. Iedere situatie is verschillend en heeft impact, groot of klein.

Compassie tonen

Mensen vinden een collega die iemand verloren heeft ingewikkeld – laten we reëel zijn, veel mensen kunnen niet eens iemand behoorlijk condoleren. Het is makkelijker om snel weer over te gaan tot de orde van de dag. Maar daarmee voelt iemand zich niet gesteund of gehoord.

Bedrijven waarbij het wel goed gaat, nemen al in een vroegtijdig stadium contact op. De leidinggevende moet dit doen en niet een arbodienst op of iemand van personeelszaken.

Handreiking rouwen voor werkgevers

Het CNV biedt werkgevers een handreiking “rouwverwerking op de werkvloer.  Ïn deze handreiking veel persoonlijke ervaringsverhalen en praktische adviezen voor werkgevers hoe om te gaan met werknemers die een dierbare hebben verloren.

Uit het onderzoek blijken werknemers die een dierbare verloren zo’n handreiking hoe om te gaan met rouwende werknemers toe te juichen.

Rouwverlof

Het CNV stelt ook dat rouwverlof veel beter geregeld moet worden. Concreet stelt het CNV een flexibel opneembaar rouwverlof voor. Men denkt dan aan een periode van twee weken. Hoelang je nu verlof mag opnemen, verschilt per cao. In sommige gevallen krijgen werknemers verlof vanaf het moment van overlijden tot aan de begrafenis.  De duur van het verlof is ook vaak afhankelijk of het om een directe naaste gaat of niet.

 

 

Partner of kind verliezen hakt er extra in

Het CNV vraagt de werkgevers extra alert te zijn bij situaties waar een werknemer een partner of  kind verliest. “De klap is bij deze groep enorm”, zegt de voorzitter van het CNV. Bijna driekwart van deze groep kan na het overlijden langere tijd niet meer goed functioneren, bijna een kwart krijgt een burn-out en helaas verlies bijna 15% zijn of haar werk door het verlies.

 

Cijfers op een rijtje:

  • 9% van de werkenden die een naaste hebben verloren melden zich langdurig ziek
  • 10% van de werkenden die een naaste hebben verloren belanden in een burn-out vanwege de lastige combinatie van rouwen en werken.
  • 16% neemt vakantiedagen op omdat ze niet konden functioneren
  • 20% van de werknemers vindt dat ze te weinig steun van hun leidinggevenden krijgen om goed te kunnen blijven functioneren.
  • 25% van de werknemers vindt zelf dat ze langere tijd niet goed op hun werk functioneren.
  • 26% vindt dat ze te snel weer aan het werk zijn gegaan
  • 33% heeft zich ziek moeten melden
  • 75% van de werknemers die een kind of partner verloren functioneren niet goed meer na het verlies
  • 14% van deze laatste groep verliest bovendien zijn of haar baan.

 

Memorabel Afscheidsmonumenten – Jeroen Stok

Memorabel Afscheidsmonumenten maakt samen met nabestaanden mooie en unieke grafmonumenten. We nodigen mensen uit om actief mee te denken bij het ontwerpen van persoonlijke gedenktekens. Monumenten maken we met moderne materialen als RVS, geroest staal en glas. Alles wat we maken is persoonlijk en uniek en wordt door Nederlandse vakmensen gemaakt. Nabestaanden nodigen we graag uit om tussendoor te komen kijken.

Vrijblijvend advies

Graag adviseren we u over een persoonlijk gedenkteken. Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking.

Moezelstraat 72

8226LB Lelystad

06-49 351 338

 

 

 

https://www.memorabel.nl/