Germontis
Image default
Dienstverlening

Een financieel rapport begrijpen

Een financieel rapport begrijpen

Publiek verhandelde bedrijven produceren drie veel gebruikte financiële verslagen:

  1. Balans
  2. Resultatenrekening
  3. Verklaring van de kasstroom

Over het algemeen maken ze alle drie deel uit van de kwartaal- en jaarrekeningen. Laten we de balans bespreken.

De balans omschrijft de waarde van de eigendommen (bezittingen). Daar tegen over staan de schulden die een bedrijf heeft openstaan, als men dit van elkaar afhaalt komt er en er iets over blijft noemen we dit eigen vermogen. Bedenk dat de balans alleen laat zien wat de financiële positie van het bedrijf op een bepaald moment zijn.

Vlottende Activa zijn items met een looptijd van maximaal 1 jaar. Uw betaalrekening is een voorbeeld van activa. Er zijn meestal 5 categorieën van huidige activa:

Vaste activa zijn lange termijn activa omvatten, d.w.z. onroerend goed, immateriële vaste activa, activa (d.w.z. een octrooi), sommige investeringen (dat wil zeggen een partnerschap). Het zijn items die bedoeld zijn om meer dan een jaar mee te gaan.

Lopende verplichtingen zijn schulden betaalbaar binnen 1 jaar, zoals elektriciteitsrekeningen of omzetbelastingen. We kunnen huidige verplichtingen in 5 categorieën groeperen, ook:

Langlopende schulden zijn schulden die langer lopen als 1 jaar, zoals bankleningen

Aandelen. Simpel gezegd is het eigen vermogen het totale vermogen minus de totale verplichtingen. Het is het deel van het bedrijf dat de aandeelhouders bezitten. Er zijn 3 delen in het eigen vermogen:

Het analyseren van financiële overzichten is geen gemakkelijke klus. Volledige carrières zijn gemaakt om dat te doen. Het is een proces om de degelijkheid en stabiliteit van een bedrijf te bepalen. Alle delen van de verklaring zijn belangrijk en alle onderdelen moeten worden bestudeerd om een ​​goede investeringsbeslissing te nemen.

Laat uw jaarrekening opstellen

https://offerte.nl/boekhouder/opstellen-jaarrekening