Germontis
Image default
Dienstverlening

Hoe kun je een handboek voor je restaurantwerknemers in elkaar zetten?

Via een handboek kun je met de werknemers in je restaurant communiceren. Het registreert het gedrag van je werknemers, regisseert hun werkprestaties en schetst het functioneren van het bedrijf op zich. Daarom is het schrijven van een goed handboek voor het personeel heel erg belangrijk en dit vereist een systematische aanpak.

 

Bij wijze van introductie begint het handboek voor je restaurantmedewerker met de geschiedenis van je restaurant, je missie en je visie en de waarden die het handhaaft. Deze abstracte concepten maken deel uit van je bedrijfsidentiteit, die ook meteen de bedrijfscultuur van je restaurant vormt. De werknemer leert deze concepten tijdens de training die je geeft aan het personeel en tijdens de hospitality training op de werkvloer.

 

Na voldoende uitleg over de overtuigingen en de filosofie waar je restaurant voor staat te hebben gegeven, ga je verder met de bedrijfsdoelen en -doelstellingen van je restaurant. Wees specifiek in het schetsen van je doelen, omdat elk onderdeel in het handboek voor je restaurantmedewerker moet aangeven hoe ze die doelen kunnen bereiken. Een goed advies is om de doelen te gebruiken die je tijdens de strategische planning voor je restaurant al hebt vastgesteld.

 

De volgende fase omvat het opstellen van de richtlijnen voor algemeen beleid, waaronder regels omtrent aanwezigheid, afwezigheden, kledingcodes, arbeidscategorieën, prestatiebeoordelingen, roken, parkeren, drugsgebruik, sensuele intimidatie, discriminatie op het werk en werkschema’s. Het handboek voor je restaurantmedewerkers moet duidelijk en beknopt zijn in het uitleggen van deze richtlijnen om zo verkeerde interpretaties of misvattingen te voorkomen. Raadpleeg een advocaat of het beleid wel voldoet aan de wet.

 

De volgende delen van het handboek voor je restaurantmedewerker hebben betrekking op de vergoedingen en de eventuele voordelen die je werknemers ontvangen. Dit gedeelte bevat uitleg over en berekeningen voor salarissen en lonen, werkuren en vakantiedagen, ziekteverzekering, pensioenregelingen en andere vormen van voordelen of extra’s die je bedrijf biedt.

 

In de laatste secties van het handboek voor je restaurantmedewerker worden de mogelijke gevolgen van het schenden van het beleid van het bedrijf behandeld. Elke overtreding moet een bijbehorend eerlijk proces hebben dat zowel door werknemers als door managers wordt nageleefd. Dit beschermt de rechten van werknemers tegen verkeerd omgaan met werknemers of tegen oneerlijke arbeidsvoorwaarden.

 

Als je niet bekend bent met het format van een handboek voor restaurantmedewerkers, kun je een sjabloon van dit restauranthandboek downloaden en gebruiken. De sjablonen omvatten alleen de basisregels en je moet deze mogelijk bewerken om zo je eigen reeks met beleidsregels toe te voegen.

Bunmi is een restaurantconsultant uit Amsterdam, Nederland. Hij kan je helpen tijd te besparen door 50% van de beheertaken met een gratis restauranttoolkit te elimineren.

 

 

http://www.kajola.net/nl/